Pesnička težnja da razume sebe i svet oko sebe čest je motiv ne samo kod onih koji počinju svoj pesnički put, već i kod onih koji se trude da na njemu istraju. Upravo takva težnja prožima zbirku pesama pod nazivom „Drugi svijet“, koja donosi glas Milisava Rosića, mladog pesnika iz Mojkovca, na domaću poetsku scenu.

U ovoj zbirci, on nam prenosi jedinstveno iskustvo potrage za pesničkim „ja“, kroz motive iz istorije, mitologije, religije, ali i svakodnevnice.  U središtu njegove potrage je autentični glas kojim će moći da prenese svoja poimanja života i smrti, dobra i zla, svetlosti i tame, jer upravo takvi polariteti pomažu mu da sagleda širinu života i raznovrsnost mogućih interpretacija sveta koji ga okružuje.

U dijalogu sa mitskim junacima, prirodom i svemirom, on oblikuje svoj glas, ali pre toga pronalazi i prihvata sebe kakvim jeste. Doziva dete u sebi, znajući da ako ga izgubi, gubi i najiskreniji doživljaj sveta koji mu je potreban da bi pisao, da bi živeo. U pesmi pesmi „Tajna“ on iskazuje veliku ljubav prema tom detetu, jer ono ga sprečava da se otuđi od sebe i izgubi na svom putu:

 „Volim te
 Volim te više nego ikog
 Želim te više nego ikog
 Javi se, dječače u meni“ 

U pesmi „(Ne)Živi“, on takođe insistira da  „Nijedna cijena vrijedna nije / Djeteta u vama“, podsećajući čitaoca na nemerljivi značaj prihvatanja samog sebe onakvim kakvi u srži jesmo.

Kroz motiv deteta, pesnik slavi život, ali tek kada prihvati smrt on pronalazi glas kojim taj život može pretočiti u jedinstvenu melodiju. U pesmi „Prolazak kroz pustinju“, on se pita: „A, ko sam ja kad je sve spaljeno“  i shvata da je čovek ono što zaista jeste samo kada se oslobodi straha od smrti. Tada on otkriva svoj pesnički glas i moć koju taj glas ima:

„Sada sam poput melodije
Glas koji oblikuje
Najljepšu rajsku ariju...“

U pesmi „Tmina”, nailazimo na sličan motiv. Pesnikov Bijeli dječak trčkarao je sa smrti sve dok se nije slomio i prepustio svoju dušu strašilima oko sebe. Ali to potpuno prepuštanje smislu koji iznad svih nas i prihvatanje straha daje novu melodiju njegovom pevanju, te njegov glas postaje škripa demona, otvarajući jednu sasvim novu perspektivu na svet.  

Ova potraga i svi izazovi koje ona stavlja pred pesnika prožeta je emocijama čija jačina ne jenjava kroz čitavu zbirku. Kroz kompleksonst i intenzitet tih emocija, pesnik shvata da na njegova pitanja o identitetu i životu ne postoji jednostavan odgovor. Njegovo pesničko „ja” nije crno-belo, a nije ni stalno. U pesmi  „Neon“, on kaže:

 „Gubitak sebe
 Pronalazak
 Hipnotičko ludilo“ 

Ovim stihovima pesnik ukazuje na emotivnu buru kroz koju dobrovoljno prolazi da bi došao do onoga za čim traga. Shvatajući kompleksnost mehanizma ličnosti koji mora da poseduje, on prihvata sebe i kao „božjeg slugu“ i kao „nevjernika“ u isto vreme. Jer svet sam po sebi nije jednostavan i nije crno-beo. Najveće životne istine znaju i da bole i onaj ko želi da ih otkrije, mora biti otvoren za sve perspektive.

Iako „Drugi svijet“ predstavlja prvu zbirku, ona se vrlo zrelo nosi sa pitanjima koje pesnik postavlja sebi i svetu. Motivi i emocije koje u sebi sadrži dovoljno su autentični, a istovremeno i dovoljno nam poznati da ih doživimo na jedan snažan način. U celini, ova zbirka je jedan pozitivan primer pesničke istrajnosti i vrlo inspirativno štivo za one koji pokušavaju da pronađu sebe u svakom smislu.

Milisav Rosić rođen je 1997 u Mojkovcu, gde završava osnovnu i srednju školu. Trenutno je student na Fakultetu političkih nauka, ali aktivno piše. Svoje prve neobjavljene pjesme je čitao na umetničkim večerima, a oprobao se i u video produkciji, ekranizujući spot za pesmu Sjena Olivere Bjelić.

Ako želite primerak knjige ili imate neka dodatna pitanja za uredništvo ili autora, javite se redakciji na anglozine@gmail.com!

Bojana