Bibliotekarka

Bibliotekarka

Satima je sedela u biblioteci. Nije bilo zvuka. Tišina. Potpuni spokoj za nekoga. Ne za nju. To ne bi bilo čudno da Milani ovo nije bio prvi dan na poslu. Jutros se jedva provukla pored ulaznih vrata, čija je škripa dugo zatim odjekivala tamnim hodnicima prepunim ogledala. Pokupila je neke slomljene naočare koje su stajale na ulazu pored ogledala, i ušla.